oude franse almanak

genlink

wortels voor uw stamboom

oude franse almanak

genlink

wortels voor uw stamboom

Historische Plattegronden van Nederlandse Gemeenten
Zover bekend werd de allereerste kaart van de wereld, zoals met toen dacht dat hij er uitzag, getekend in de derde eeuw door een Griek: Ptolemeus.

Aanvankelijk waren kaarten bestemd om handelsreizigers en legers de weg te wijzen.
Al snel ging men ook plattegronden van streken en woonplaatsen tekenen. Ook hier lag dan weer vaak het strategische belang voorop.

Vanaf de middeleeuwen werden veel plattegronden van steden en streken getekend in opdracht van het stadsbestuur.
Eigendommen werden aan de hand van deze plattegronden vastgelegd en genummerd. Dit was dan natuurlijk weer belangrijk voor het vaststellen van de verschillende soorten belastingen.

Klik in de kaart op de provincie waarin u wilt zoeken of kies die provincie hieronder.