oude franse almanak

genlink

wortels voor uw stamboom

HISTORISCHE PLATTEGROND VAN GEMEENTEN IN DE PROVINCIE FRIESLAND

Van onderstaande provincie en gemeenten zijn Historische Plattegronden, gemaakt rond 1867, GRATIS, digitaal te verkrijgen.

Deze plattegronden hebben een gemiddelde afmeting van circa 15 cm. x 19 cm., en zijn prima op A4 formaat te printen. (Dit is ook afhankelijk van het gebruikte afbeelding en/of printerprogramma)

Vink de kaart(en) aan die u graag wilt hebben (max. 5 over heel Nederland) en vergeet niet uw naam en emailadres. Na enkele dagen sturen wij de kaart(en) per email.

Jacob KuyperJacob Kuyper uit Wikipedia
Jacob Kuyper was aardrijkskundige en cartograaf. Hij was medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Hij publiceerde meerdere aardrijkskundige werken, kaarten en atlassen.
(17-09-1821, Rotterdam, - 03-02-1908, Den Haag)

Bekijk hieronder de plattegronden van gemeenten in de provincie Friesland welke verkrijgbaar zijn.

U kunt maximaal 5 Historische plattegronden, gerekend over heel Nederland, GRATIS bestellen. Bestellen doet u door per provincie de plattegrond(en) van uw keuze aan te vinken.
U dient bij iedere provinvcie het formulier in te vullen en te verzenden.
fr018 Kollumerland
fr019 Leeuwarderadeel
fr020 Leeuwarden
fr021 Lemsterland
fr022 Menaldumadeel
fr023 Oost-Dongeradeel
fr024 Oost-Stellingerwerf
fr025 Opsterland
fr026 Rauwerderhem
fr027 Schiermonnikoog
fr028 Schoterland
fr029 Smallingerland
fr030 Sneek
fr031 Tietjerksteradeel
fr032 Utingeradeel
fr033 West-Dongeradeel
fr034 West-Stellingerwerf
fr035 Wijmbritseradeel
fr036 Wonseradeel
Vul a.u.b. in:  
Naam:  
E-mailadres:  
Controleer je nog even het e-mailadres?  
Stuur mij ieder kwartaal de Genlink nieuwsbrief